onsdag 14 oktober 2015

Om hedersförnekarna


Det finns ingen hederskultur.

Jodå, det har sagts och sägs fortfarande. Nedan skriver jag lite om några av de många hedersförnekarna.

En av de värsta olyckorna i sammanhanget är desinformatören och professorn Masoud Kamali. Om han hade fått hantera sin paranoia bakom stängd dörr i sitt tjänsterum på Mittuniversitetet hade nästan ingen skada varit skedd. Men tack vare att dåvarande integrationsministern Mona Sahlin 2004 visade prov på sitt många gånger usla omdöme kom Kamali att spela en central roll i debatten om hedersförtrycket i mitten av 2000-talet. Sahlin gjorde honom nämligen till sin utredare i diskrimineringsfrågor och gav honom därigenom en plattform från vilken han högljutt kunde hävda att allt prat om hedersrelaterat våld och förtryck bara handlade om rasism och invandringsfientlighet. Detta skedde alltså flera år efter morden på Pela och Fadime, 2004 när ingen vettig människa längre kunde hävda att det inte fanns någon hederskultur, åratal efter att Sahlin själv genom Fadimes martyrdöd slagit upp ögonen och erkänt problemets existens. Men det hindrade henne inte från att låta Kamali sprida sina lögner i SOU-publikationer och – med statusen som regeringens utredare i ryggen – i debattartiklar i pressen.

Kamalis skitprat är legio och jag väljer bara ett citat i högen:

”Man gör en jättestor grej av att några invandrartjejer blivit utsatta för så kallat hedersrelaterat våld. Det handlar om någon mindre procent, en liten grupp. Det är inget stort problem /…/”

Det är alltså inget stort problem att tiotusentals ungdomar dagligen utsätts för hot och våld och att de inte själva får välja vem de skall dela livet med?

Intervju med Kamali finns på:


Fler uttalanden av dåvarande integrationsministerns högra hand på https://sv.wikiquote.org/wiki/Masoud_Kamali.


Rädda Barnen får aldrig några pengar av mig. Vid ett par tillfällen har organisationen svikit just den grupp man säger sig vilja stöda genom att censurera forskningsrapporter med oönskat resultat på hedersförtryckets område. Det mesta av händelseförloppen finns att läsa på http://www.gp.se/kulturnoje/1.224748-radda-vuxna-raddar-inga-barn och http://www.svd.se/radda-barnen-hukar-om-hedersvald.


Schyman och FI över huvud taget har ogärna pratat hedersförtryck. I och med att problemet har uppmärksammats medialt allt mer och mer under senare år har det skett en viss omvändelse under galgen. Men fortfarande har FI oerhört svårt att tala klarspråk. Under rubriken ”Våld och förtryck i hederns namn” på partiets hemsida döljer sig en svårgripbar ordmassa där ledstjärnan intersektionalitet gör att hedersvåldet beror av snart sagt allting, t ex rasifiering. Jaha? Är det familjen och släkten som förtrycker sitt eget kött och blod av rasistiska skäl? Eller är det kanske det rasistiska svenska samhället som är boven i dramat – d v s uppstod hederstänkandet som en följd av att familjen kom till Sverige och blev förtryckta? En bildningsresa i Mellanöstern och norra Afrika rekommenderas FI:s styrelse. Länk för självplågare: http://feministisktinitiativ.se/wp-content/uploads/2013/11/G.4-Våld-och-förtryck-i-hederns-namn.pdf.

Tyvärr är detta bara ett litet axplock. Det finns många, många fler som av taktiska privata och/eller politiska skäl inte drar sig för att offra hederskulturens förtryckta. Läs gärna Eduardo Grutskys och Lars Åbergs bok Heder och samvete som troligen innehåller den bästa översikten i ämnet: http://www.fritanke.se/bok/heder-och-samvete-om-hederskultur-i-sverige/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar